سرور مجازی روسیه

سرور مجازی 512 مگابایتی روسیه

512 مگابایت رم اختصاصی
1 هسته با 1000 مگاهرتز توان پردازشی اختصاصی
10 گیگ هارد از نوع HDD
200 مگابیت سرعت ارتباطی
ترافیک تبادل 100 گیگابایت
اختصاص یک ای پی عمومی
IPv4 , IPv6

سرور مجازی 512 مگابایتی روسیه

512 مگابایت رم اختصاصی
1 هسته با 1000 مگاهرتز توان پردازشی اختصاصی
10 گیگ هارد از نوع SSD
200 مگابیت سرعت ارتباطی
ترافیک تبادل 100 گیگابایت
اختصاص یک ای پی عمومی
IPv4 , IPv6

سرور مجازی 1 گیگابایتی روسیه

1 گیگابایت رم اختصاصی
2 هسته با 2000 مگاهرتز توان پردازشی اختصاصی
50 گیگ هارد از نوع HDD
200 مگابیت سرعت ارتباطی
ترافیک تبادل نامحدود
اختصاص یک ای پی عمومی
IPv4 , IPv6

سرور مجازی 1 گیگابایتی روسیه

1 گیگابایت رم اختصاصی
2 هسته با 2000 مگاهرتز توان پردازشی اختصاصی
50 گیگ هارد از نوع SSD
200 مگابیت سرعت ارتباطی
ترافیک تبادل نامحدود
اختصاص یک ای پی عمومی
IPv4 , IPv6