سرور مجازی هلند

پلان اقتصادی

2 گیگ رم اختصاصی
2 هسته با 2000 مگاهرتز توان پردازشی اختصاصی
60 گیگ هارد از نوع HDD
1 گیگابیت سرعت ارتباطی
ترافیک تبادل نامحدود
اختصاص یک ای پی عمومی

  • 3 تا 4 روز کاری زمان تحویل
پلان پایه

3 گیگ رم اختصاصی
3 هسته با 2500 مگاهرتز توان پردازشی اختصاصی
70 گیگ هارد از نوع HDD
1 گیگابیت سرعت ارتباطی
ترافیک تبادل نامحدود
اختصاص یک ای پی عمومی

  • 3 تا 4 روز کاری زمان تحویل
پلان ویژه

4 گیگ رم اختصاصی
3 هسته با 3000 مگاهرتز توان پردازشی اختصاصی
80 گیگ هارد از نوع HDD
1 گیگابیت سرعت ارتباطی
ترافیک تبادل نامحدود
اختصاص یک ای پی عمومی

  • 3 تا 4 روز کاری زمان تحویل
پلان حرفه ای

6 گیگ رم اختصاصی
5 هسته با 5000 مگاهرتز توان پردازشی اختصاصی
100 گیگ هارد از نوع HDD
1 گیگابیت سرعت ارتباطی
ترافیک تبادل نامحدود
اختصاص یک ای پی عمومی

  • 3 تا 4 روز کاری زمان تحویل
پلان سفارشی

8 گیگ رم اختصاصی
6 هسته با 6000 مگاهرتز توان پردازشی اختصاصی
120 گیگ هارد از نوع HDD
1 گیگابیت سرعت ارتباطی
ترافیک تبادل نامحدود
اختصاص یک ای پی عمومی

  • 3 تا 4 روز کاری زمان تحویل