سرور مجازی آلمان

پلان اقتصادی

2 گیگ رم اختصاصی
2 هسته با 2000 مگاهرتز توان پردازشی اختصاصی
60 گیگ هارد از نوع HDD
(قابل تبدیل به SSD)
1 گیگابیت سرعت ارتباطی
ترافیک تبادل نامحدود
اختصاص یک ای پی عمومی

پلان پایه

3 گیگ رم اختصاصی
3 هسته با 2500 مگاهرتز توان پردازشی اختصاصی
70 گیگ هارد از نوع HDD
(قابل تبدیل به SSD)
1 گیگابیت سرعت ارتباطی
ترافیک تبادل نامحدود
اختصاص یک ای پی عمومی

پلان ویژه

4 گیگ رم اختصاصی
3 هسته با 3000 مگاهرتز توان پردازشی اختصاصی
80 گیگ هارد از نوع HDD
1 گیگابیت سرعت ارتباطی
ترافیک تبادل نامحدود
اختصاص یک ای پی عمومی

پلان حرفه ای

6 گیگ رم اختصاصی
5 هسته با 5000 مگاهرتز توان پردازشی اختصاصی
100 گیگ هارد از نوع HDD
(قابل تبدیل به SSD)
1 گیگابیت سرعت ارتباطی
ترافیک تبادل نامحدود
اختصاص یک ای پی عمومی

پلان سفارشی

8 گیگ رم اختصاصی
6 هسته با 6000 مگاهرتز توان پردازشی اختصاصی
120 گیگ هارد از نوع HDD
(قابل تبدیل به SSD)
1 گیگابیت سرعت ارتباطی
ترافیک تبادل نامحدود
اختصاص یک ای پی عمومی