یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


پنل برنزی
100 عدد شارژ اولیه
خط اختصاصی رایگان ندارد
بانک کامل شماره تلفن ندارد
پلن سالانه میباشد

29,000تومان سالانه

پلن نقره ای
500 عدد شارژ اولیه
1 عدد خط اختصاصی 14 رقمی رایگان
بانک شماره تلفن
پلن سالانه میباشد
53,000تومان سالانه

پلن طلایی
1000 عدد شارژ اولیه
خط اختصاصی با شماره دلخواه و رند
بانک کامل شماره تلفن
پلن سالانه میباشد
80,000تومان سالانه

پلن الماس
2000 عدد شارژ اولیه
2 عدد خط اختصاصی با شماره دلخواه و رند
بانک کامل شماره تلفن
پلن سالانه میباشد


120,000تومان سالانه