یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


هاست میزبانی حرفه ای 500 مگابایتی
Disk Space 500MB
Monthly Bandwidth 50GB
Data Centre UK / US / NL
cPanel Control Panel
Website builder
24/7 Technical Support
3,000تومان ماهانه
8,500تومان سه ماهه
16,000تومان شش ماهه
30,000تومان سالانه

هاست میزبانی حرفه ای 1 گیگابایتی
Disk Space 1GB
Monthly Bandwidth 150GB
Data Centre UK / US / NL
cPanel Control Panel
Website builder
24/7 Technical Support
5,000تومان ماهانه
14,500تومان سه ماهه
28,000تومان شش ماهه
55,000تومان سالانه

هاست میزبانی حرفه ای 5 گیگابایتی
Disk Space 5GB
Monthly Bandwidth 200GB
Data Centre UK / US / NL
cPanel Control Panel
Website builder
24/7 Technical Support
9,000تومان ماهانه
26,500تومان سه ماهه
52,000تومان شش ماهه
95,000تومان سالانه

هاست میزبانی حرفه ای 10 گیگابایتی
Disk Space 10GB
Monthly Bandwidth 500GB
Data Centre UK / US / NL
cPanel Control Panel
Website builder
24/7 Technical Support
14,000تومان ماهانه
41,000تومان سه ماهه
80,000تومان شش ماهه
145,000تومان سالانه

هاست میزبانی حرفه ای 25 گیگابایتی
Disk Space 25GB
Monthly Bandwidth 1000GB
Data Centre UK / US / NL
cPanel Control Panel
Website builder
24/7 Technical Support
20,000تومان ماهانه
59,500تومان سه ماهه
130,000تومان شش ماهه
215,000تومان سالانه

هاست میزبانی حرفه ای 50 گیگابایتی
Disk Space 50GB
Monthly Bandwidth 1500GB
Data Centre UK / US / NL
cPanel Control Panel
Website builder
24/7 Technical Support
30,000تومان ماهانه
89,500تومان سه ماهه
178,000تومان شش ماهه
305,000تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution