المنتجات والخدمات

اختر العملة:


هاست لینوکس 50 مگابایتی
فضای وب : 50 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
کنترل پنل : cpanel
سایر امکانات : نامحدود
15,000تومان سنوي

هاست لینوکس 100 مگابایتی
فضای وب : 100 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
کنترل پنل : cpanel
سایر امکانات : نامحدود
20,000تومان سنوي

هاست لینوکس 250 مگابایتی
فضای وب : 250 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
کنترل پنل : cpanel
سایر امکانات : نامحدود
28,000تومان سنوي

هاست لینوکس 500 مگابایتی
فضای وب : 500 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
کنترل پنل : cpanel
سایر امکانات : نامحدود
36,000تومان سنوي

هاست لینوکس 1000 مگابایتی
فضای وب : 1000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
کنترل پنل : cpanel
سایر امکانات : نامحدود
50,000تومان سنوي

هاست لینوکس 2000 مگابایتی
فضای وب : 2000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
کنترل پنل : cpanel
سایر امکانات : نامحدود
70,000تومان سنوي

Powered by WHMCompleteSolution