یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


100 گیگ فضای اختصاصی FTP + پنل وب سرویس دانلود فایل با لینک اختصاصی
100 گیگ فضای اختصاصی FTP + پنل وب سرویس دانلود فایل با لینک اختصاصی
فضا : 100 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
طریقه اتصال : FTP
محل سرور : کشور آمریکا و اروپا
وب سرویس دانلود فایل با لینک اختصاصی
بک آپ گیری هفتگی از اطلاعات کاربران
هارد پارتیشن اختصاصی برای هر کاربر
مشاهده اسکرین شات پنل وب سرویس دانلود فایل با قابلیت zip , unzip و امکانات پیشرفته دیگر
20,000تومان ماهانه

200 گیگ فضای اختصاصی FTP + پنل وب سرویس دانلود فایل با لینک اختصاصی
200 گیگ فضای اختصاصی FTP+ پنل وب سرویس دانلود فایل با لینک اختصاصی
فضا : 200 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
طریقه اتصال : FTP
محل سرور : کشور آمریکا و اروپا
وب سرویس دانلود فایل با لینک اختصاصی
بک آپ گیری هفتگی از اطلاعات کاربران
هارد پارتیشن اختصاصی برای هر کاربر
مشاهده اسکرین شات پنل وب سرویس دانلود فایل با قابلیت zip , unzip و امکانات پیشرفته دیگر
30,000تومان ماهانه

25 گیگ فضای اختصاصی FTP + پنل وب سرویس دانلود فایل با لینک اختصاصی
فضا : 25 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
طریقه اتصال : FTP
محل سرور : کشور آمریکا و اروپا
وب سرویس دانلود فایل با لینک اختصاصی
بک آپ گیری هفتگی از اطلاعات کاربران
هارد پارتیشن اختصاصی برای هر کاربر
مشاهده اسکرین شات پنل وب سرویس دانلود فایل با قابلیت zip , unzip و امکانات پیشرفته دیگر
6,000تومان ماهانه

50 گیگ فضای اختصاصی FTP + پنل وب سرویس دانلود فایل با لینک اختصاصی
50 گیگ فضای اختصاصی FTP + پنل وب سرویس دانلود فایل با لینک اختصاصی
فضا : 50 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
طریقه اتصال : FTP
محل سرور : کشور آمریکا و اروپا
وب سرویس دانلود فایل با لینک اختصاصی
بک آپ گیری هفتگی از اطلاعات کاربران
هارد پارتیشن اختصاصی برای هر کاربر
مشاهده اسکرین شات پنل وب سرویس دانلود فایل با قابلیت zip , unzip و امکانات پیشرفته دیگر
11,000تومان ماهانه